LÆR BARNET DITT Å LESE NÅ!

Oppdager barn gleden ved bøker, øker også sannsynligheten for gode leseferdigheter. Med Lær å lese-klubben fortsetter du som normalt å lese høyt for barnet, og gradvis begynner barnet å lese høyt for deg. Det er en gøy oppdagelse!

LYST TIL Å LÆRE Å LESE?

Mange barn er klare for å lære å lese lenge før skolestart. Små barn møter skrift overalt. De er nysgjerrige på bokstaver og ord og spør «Hva står det der?». De krever svar. De vil lære mer, og vi bør ikke holde dem igjen.

Les mer om serien

HVORFOR LÆRE Å LESE FØR SKOLESTART?

Fordi leseferdighetene utvikles NÅ! Barnet ditt er allerede i gang med å lære å lese. Hver eneste lesestund dere har, er et lite skritt på veien mot å lese selv.

Derfor skal dere begynne nå!