EN VERKTØYKASSE FOR BARN SOM VIL LÆRE Å LESE

I Gobokens “Lær å lese”-serie får dere en høytlesningsbok og to lær-å-lese-bøker i hver bokpakke! I tillegg får dere tilgang til digitale utgaver av alle 3 bøkene. Hver bokpakke gir leselyst, inspirerer til gode samtaler og gir dere fine lesestunder sammen.

HØYTLESNINGSBØKER

Høytlesningsbøkene er et knippe utvalgte, svært varierte fortellinger. Engasjerende historier og fakta-bøker gir barna ulike innfallsvinkler til verden rundt dem og ting som skjer utenfor deres virkelighet. Høytlesning er fortsatt viktig! Det øker ordforrådet og evnen til å forstå opplest tekst.

LÆR-Å-LESE-BØKER

I tillegg til høytlesningsboka får barnet to lær-å-lese-bøker der historiene på forskjellig vis er knyttet til høylesningsboka. Les derfor helst høytlesningsboka først, og gå så løs på lær-å-lese-bøkene. Først leser dere lær-å-lese-bøkene sammen og prater om handlingen. Så oppfordrer du barnet til å prøve å lese litt selv. Med hjelp og god oppmuntring vil barnet etter hvert klare å lese noen ord og enkle setninger på egen hånd. Å lære å lese handler om å øve, øve og øve!

Slik lærer du barnet ditt å lese

TRE NIVÅER

Lær-å-lese-bøkene er delt i tre nivåer. Bøkene på første nivå gir barnet en myk start på lesingen, og gjør det trygg på de første bokstavene. Det skaper mestringsglede og leselyst.

Ordene i de første bøkene er mest mulig lydrette, det vil si at det er en sterk sammenheng mellom skrivemåte og uttale. Å lese er likevel mer enn å kjenne igjen ord. Ordene skal settes sammen til setninger, de skal formidle fakta og fortellinger.

MORSOMME GJENNOMGANGSFIGURER

I alle lær-å-lese-bøkene skjuler det seg en ekstra fortelling i bildene. Det sørger det lille punktumet Leselorten og vennene hans for! I tillegg gjemmer Leselorten seg i teksten. Let etter ham med forstørrelsesglasset dere får i velkomstgaven.

Bli kjent med tegnene!

ORDLEKER OG OPPGAVER

Alle lær-å-lese-bøkene inneholder enkel veiledning til den voksne. Det er også oppgaver og bokstav- og ordleker bakerst i bøkene som kan bidra til økt leseforståelse og skjerpe barnets blikk for detaljer.

E-BØKER

Dere får både høytlesningsbøkene og lær-å-lese-bøkene i både papirversjon og som e-bøker. Dere kan velge om dere vil lytte til lydsporet mens dere leser e-bøkene, eller om dere bare vil lese dem selv.

Når dere velger å lytte til e-bøkene, markeres ordene som leses opp. Det viser barnet leseretningen og kan gi det en bedre forståelse for hvordan ord er satt sammen til setninger.