EN VERKTØYKASSE FOR BARN SOM VIL LÆRE Å LESE

I Gobokens “Lær å lese”-serie får dere en høytlesningsbok og to lær-å-lese-bøker i hver bokpakke! I tillegg får dere tilgang til digitale utgaver av alle 3 bøkene, og nettspill som støtter læringen. Hver bokpakke gir leselyst, inspirerer til gode samtaler og gir dere fine lesestunder sammen.

HØYTLESNINGSBØKER

Høytlesningsbøkene er et knippe utvalgte, svært varierte fortellinger. Engasjerende historier og fakta-bøker gir barna ulike innfallsvinkler til verden rundt dem og ting som skjer utenfor deres virkelighet. Høytlesning er fortsatt viktig! Det øker ordforrådet og evnen til å forstå opplest tekst.

LÆR-Å-LESE-BØKER

I tillegg til høytlesningsboka får barnet to lær-å-lese-bøker der historiene på forskjellig vis er knyttet til høylesningsboka. Les derfor helst høytlesningsboka først, og gå så løs på lær-å-lese-bøkene. Først leser dere lær-å-lese-bøkene sammen og prater om handlingen. Så oppfordrer du barnet til å prøve å lese litt selv. Med hjelp og god oppmuntring vil barnet etter hvert klare å lese noen ord og enkle setninger på egen hånd. Å lære å lese handler om å øve, øve og øve!

Slik lærer du barnet ditt å lese

TRE NIVÅER

Lær-å-lese-bøkene er delt i tre nivåer. Bøkene på første nivå gir barnet en myk start på lesingen, og gjør det trygg på de første bokstavene. Det skaper mestringsglede og leselyst.

Ordene i de første bøkene er mest mulig lydrette, det vil si at det er en sterk sammenheng mellom skrivemåte og uttale. Å lese er likevel mer enn å kjenne igjen ord. Ordene skal settes sammen til setninger, de skal formidle fakta og fortellinger.

MORSOMME GJENNOMGANGSFIGURER

I alle lær-å-lese-bøkene skjuler det seg en ekstra fortelling i bildene. Det sørger det lille punktumet Leselorten og vennene hans for! I tillegg gjemmer Leselorten seg i teksten. Let etter ham med forstørrelsesglasset dere får i velkomstgaven.

Bli kjent med tegnene!

ORDLEKER OG OPPGAVER

Alle lær-å-lese-bøkene inneholder enkel veiledning til den voksne. Det er også oppgaver og bokstav- og ordleker bakerst i bøkene som kan bidra til økt leseforståelse og skjerpe barnets blikk for detaljer.

E-BØKER OG SPILL

Dere får både høytlesningsbøkene og lær-å-lese-bøkene i både papirversjon og som e-bøker. Dere kan velge om dere vil lytte til lydsporet mens dere leser e-bøkene, eller om dere bare vil lese dem selv.

Når dere velger å lytte til e-bøkene, markeres ordene som leses opp. Det viser barnet leseretningen og kan gi det en bedre forståelse for hvordan ord er satt sammen til setninger.

Dere får også tilgang til e-bøker og spill som passer til hvert lesenivå.