LESEOPPLÆRINGEN HAR ALLEREDE BEGYNT

Barnet ditt er allerede i gang med å lære å lese! Forberedelsene begynte den første gangen du tok opp en bok og leste den for barnet ditt. Høytlesning, prating og synging har lært barnet både å prate og forstå, og har bidratt til å utvikle evnen til å lære å lese. Slik begynner leseopplæringen helt naturlig hjemme.

Alle ordene barnet har hørt fra fødselen av, og alle lesestundene dere har hatt, betyr noe den dagen barnet skal lære seg å lese på egen hånd. Barnet må kjenne ordenes betydning, for å bli en god leser. Barn som kan mange ord, har lettere for å forstå meningen i en tekst de leser eller lytter til. Det gjør dem til bedre lesere.

GJØR LESESTUNDEN STØRRE

Å lære barnet ditt å lese, er å ta lesestunden et steg videre. Så enkelt og så magisk. Hjertet i Goboken Lær å lese er å ta vare på lesegleden og fortsette med de gode høytlesningsstundene. Du fortsetter å lese høyt for barnet, og gradvis begynner barnet å lese høyt for deg fra lær-å-lese-bøkene.

HØYTLESNING = LÆRING

Studier viser gang på gang at høytlesning har en enorm påvirkningskraft på senere leseferdigheter. Høytlesning gir barnet større ordforråd, barnet lærer seg hvordan historier er satt sammen, å konsentrere seg og å trekke mening ut av det som fortelles. Bøker inneholder mange ord vi ikke bruker så ofte i dagligtale, men som barnet vil ha stor nytte av å kunne.

Det meste av undervisningen i barnets første skoleår skjer muntlig. Uten god språkforståelse vil ikke barnet være i stand til å oppfatte hva som blir sagt. I høytlesningsstunden blir den voksne oppmerksom på hva barnet er opptatt av, og kan sette navn på, snakke om og relatere det til barnets eget liv og opplevelser. Slik styrkes språkforståelsen. Det at du leser kilometervis med tekst sammen med barnet ditt, gjør det mye lettere for barnet å lære å lese selv!

Lesing er en viktig nøkkel til læring. Gode lesere tilegner seg lettere kunnskap i alle fag på skolen, også i matematikk og naturfag, og klarer seg ofte godt. Å gjøre barnet trygg på bokstaver og ord, er å gi barnet ditt det beste utgangspunktet for læreprosessen videre i livet.

ORD FOR ORD, STEG FOR STEG

Hvor kan det være tryggere å lære å lese enn i armkroken til en oppmuntrende mor eller far? Det betyr ikke at det å lære å lese er lett, eller at dere skal ha skole hjemme. Men dere kan gjøre lesetreningen til en fin stund i hverdagen – en naturlig forlengelse av de hyggelige lesestundene dere allerede har sammen.

ØVELSE GJØR MESTER

Lesing er ingen kunnskap, men en ferdighet som krever mye øvelse. La det bli like naturlig at barnet øver seg på å lese for deg, som at du leser for barnet! Se lesetips her.

Trolig må barnet lese mange bøker og få mye ros og støtte fra deg, før det blir en stødig leser. Men hvert eneste nye ord barnet klarer å lese selv, gir økt mestring, og er et nytt skritt på leseveien. En reise mot mer kunnskap, moro og magiske leseopplevelser!