SLIK LÆRER DU BARNET DITT Å LESE

START MED HØYTLESNINGSBOKA

Velg en tid på dagen når dere kan slappe av og kose dere med bøkene. Start med høytlesningsboka. Les den høyt for barnet og snakk om det dere leser. Gå så over på lær-å-lese-bøkene. De er alltid knyttet til høytlesningsboka gjennom tema eller figurer.

SLIK BRUKER DU LÆR-Å-LESE-BØKENE:

Se på tittelen og illustrasjonen på bokas forside. Hva handler historien om, tro? Skap forventning! Interessen for boka øker når barnet begynner å danne seg et bilde av hva som kan komme til å skje.

Bildene gir en idé om hva teksten handler om, og historien blir lettere å følge.

Det er ikke selvsagt å vite at vi begynner å lese fra venstre mot høyre. For å lære leseretningen kan du la barnet peke på hvor dere skal starte.

Les og snakk om teksten. La barnet bestemme farten.

4–6 år gamle barn er ofte ikke bevisste på hva et ord er. Å peke hjelper dem å skille ut enkeltord.

La også barnet lese dersom det kjenner igjen bokstaver eller deler av ord.

Å lese skal være en fin opplevelse! Det er fint å le, undre seg eller fantasere videre omkring det boka forteller. Det er også fint å relatere tekst og historie til ting barnet selv har opplevd eller drømmer om.

For et barn er det morsomt å lese bøker om igjen. Gjenkjennelse og nye oppdagelser kan skape mestringsfølelse. Snakk gjerne om hva dere husker fra sist gang.

Ved hjelp av de andre bokstavene kan barnet likevel få en idé om hvilket ord det er. Hvis barnet står fast, kan du vente litt før du hjelper – så kan du lydere første bokstav – ikke stave (si bokstavens lyd – ikke bokstavens navn: B uttales «b», ikke «be»). Du kan også be barnet se på illustrasjonen for å få hjelp til å finne ut hvilket ord det er.

Når barnet greier det, er det FLOTT! Det må roses mye!

Det er viktig å bli fortrolig med boka og oppleve mestring med lesingen.

For eksempel kan du si: «Kan du finne ordet sol?» Ikke pek på et ord og si: «Hva er det for et ord?»

Ordene er oppsummert i lær-å-lese-bøkene. Spør for eksempel: «Hvor står ordet jeg?»

Oppmuntre barnet til å bruke ulike fortellerstemmer og ulike toneleier. Det øker leseflyten, og det blir morsommere å lese.

Hør hvordan stemmen forandrer seg og går opp mot slutten av setningen «Hva var det?» når det er et spørsmålstegn der. Et spørsmålstegn er et punktum med en krusedull over. La barnet få rope når det er utropstegn – det er gøy! Et utropstegn er et punktum med en strek over: ! Det roper!

Ikke la barnet ditt gå lei av lesingen. Blir barnet lei, har dere holdt på for lenge.