HER ER DEN INNHOLDSRIKE VELKOMSTPAKKEN

DU FÅR:

1. HØYTLESNINGSBOKA «SPØRSMÅL OG SVAR», OG E-VERSJON AV BOKA

Den store faktaboka med mer enn 60 luker vil garantert fenge. Når du leser den høyt for barnet ditt, vil barnet lære en mengde nye ord – ord det senere skal lære å lese. E-boka har også lyd og «luker».

2. TO ENKLE LÆR-Å-LESE-BØKER, OG E-VERSJONER AV BEGGE

Innholdet i lær-å-lese-bøkene er knyttet til høytlesningsboka. Bøkene har enkle tekster barnet kan øve seg på å lese selv. Først leser du dem høyt for barnet, og dere prater om innholdet. Så oppmuntrer du barnet til å prøve å lese de enkle ordene selv. Lesetips finner du både foran og bak i bøkene. Jakt ellers på det lille punktumet Leselorten og vennene hans i både tekst og bilder!

3. HVIT TUSJTAVLE OG BOKNETT

Den store tavla med bokstavplansje og tusj er fin å bruke når barnet skal øve seg på å skrive bokstaver og ord. Eller tegne! All tegne- og skrivetrening er bra for den som snart skal lære å skrive på skolen. Det solide boknettet er fint å ha når bøkene skal samles, eller tas med noe sted.

4. LÆR-Å-LESE – HEFTE MED TIPS OG GRUNDIG VEILEDNING TIL DEG

Her finner du informasjon om serien og tips til hvordan dere får aller best utbytte av lesetreningen.

LITT OM GOBOKEN LÆR Å LESE

  • Hver bokpakke inneholder en høytlesningsbok og to lær-å-lese-bøker barnet kan øve på å lese selv. I tillegg får du tilgang til e-bokversjoner av alle bøker du kjøper (via Gobokens bok-app og nettside). Du får også tilgang til egne nettspill som støtter læringen.
  • Bokpakkene koster kr 179 (+ porto/eksp. kr 49).
  • Du velger selv hvor mange bøker du vil ha, og du avbestiller enkelt via «Min side».
  • Serien er inndelt i tre ferdighetsnivå og består av totalt 17 bokpakker: 17 høytlesningsbøker, 34 lær-å-lese-bøker, en foreldreveileder, et boknett og en hvit tusjtavle til skrivetrening.
  • Serien er utviklet i tett samarbeid med Liv Engen, Dr. Philos. Engen var i mange år tilknyttet Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforskning.