HER ER DEN INNHOLDSRIKE VELKOMSTPAKKEN DIN!

DU FÅR:

1. HØYTLESNINGSBOKA «SPØRSMÅL OG SVAR», OG E-VERSJON AV BOKA

Den store faktaboka med mer enn 60 luker vil garantert fenge. Når du leser den høyt for barnet ditt, vil barnet lære en mengde nye ord – ord det senere skal lære å lese. E-boka har også lyd og «luker».

2. TO ENKLE LÆR-Å-LESE-BØKER, OG E-VERSJONER AV BEGGE

Innholdet i lær-å-lese-bøkene er knyttet til høytlesningsboka. Bøkene har enkle tekster barnet kan øve seg på å lese selv. Først leser du dem høyt for barnet, og dere prater om innholdet. Så oppmuntrer du barnet til å prøve å lese de enkle ordene selv. Lesetips finner du både foran og bak i bøkene. Jakt ellers på det lille punktumet Leselorten og vennene hans i både tekst og bilder!

3. HVIT TUSJTAVLE OG BOKNETT

Den store tavla med bokstavplansje og tusj er fin å bruke når barnet skal øve seg på å skrive bokstaver og ord. Eller tegne! All tegne- og skrivetrening er bra for den som snart skal lære å skrive på skolen. Det solide boknettet er fint å ha når bøkene skal samles, eller tas med noe sted.

4. LÆR-Å-LESE – HEFTE MED TIPS OG GRUNDIG VEILEDNING TIL DEG

Her finner du informasjon om serien og tips til hvordan dere får aller best utbytte av lesetreningen.

5. NETTSPILL SOM STØTTER LÆRINGEN

Som abonnent får du tilgang til spill barnet kan bruke for å øve mer på lesingen. Informasjon om pålogging får du sammen med velkomstgaven.

LITT OM GOBOKEN LÆR Å LESE

  • Hver bokpakke inneholder en høytlesningsbok og to lær-å-lese-bøker barnet kan øve på å lese selv. I tillegg får du tilgang til e-bokversjoner av alle bøker du kjøper (via Gobokens bok-app og nettside). Du får også tilgang til egne nettspill som støtter læringen.
  • Bokpakkene koster kr 179 (+ porto/eksp. kr 49).
  • Du velger selv hvor mange bøker du vil ha, og du avbestiller enkelt via «Min side».
  • Serien er inndelt i tre ferdighetsnivå og består av totalt 17 bokpakker: 17 høytlesningsbøker, 34 lær-å-lese-bøker, en foreldreveileder, et boknett og en hvit tusjtavle til skrivetrening.
  • Serien er utviklet i tett samarbeid med Liv Engen, Dr. Philos. Engen var i mange år tilknyttet Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforskning.